Mám ráda lidské příběhy, se zájmem a úctou jim naslouchám. Jsem pro jejich vypravěče vrbou i zrcadlem. Udržuji kontakt, zvídavě se vyptávám, citlivě pozoruji, zesiluji uvědomění, podporuji růst. Přináším vhledy, podněcuji k akci, dávám hranice, hledám rovnováhu a usmíření, inspiruji obrazy a nápady. Někdy konfrontuji, často pečuji. 

Kromě toho jsem absolvovala řadu kurzů: Krizová intervence, Dramaterapie, Výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii obezity, Gestalt a systemická práce, Rodinné a firemní konstelace, Propojování Gestalt teorie a praxe, Žena a drogová závislost – problematika gender, Základní kurz Rorschachovy metody, Gambling ad.

Svou terapeutickou práci pravidelně konzultuji se svým supervizorem, klinickým psychologem Mg. Davidem Navrátilem

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a řídím se jejím etickým kodexem.