Psychoterapie je jednou z cest, jak můžete pečovat o své duševní zdraví. Psychoterapeuti záměrně vedou dialog se svými klienty a používají různé terapeutické techniky, aby zmírnili jejich duševní bolest, vztahové potíže, problematické chování nebo tělesné reakce či vjemy. Cílem psychoterapie může být i podpora v náročném životním období nebo proces sebeobjevování a seberozvoje. Psychoterapeut vám může být průvodcem na cestě prozkoumávání krajiny vaší mysli, oporou, když vám není dobře, výzvou pro vykročení jiným směrem.

 

Existuje mnoho psychoterapeutických směrů a přístupů. Já při své práci vycházím především z Gestalt terapie. Její podstatou je živé, kreativní lidské setkání v bezpečném prostoru „tady a teď“, které je předpokladem pro to, aby si klient naplno uvědomil své obvyklé způsoby chování a prožívání a případně si vyzkoušel nové. Kromě Gestalt terapie mne inspirují i jiné přístupy a metody. Napřílad rodinné konstelace, motivační rozhovory, dramaterapie, relaxační metody a mindfulness. 

Témata, kterým se budeme na sezeních věnovat, vycházejí z vašich aktuálních potřeb, z toho, co je pro vás zrovna důležité. Mohou to být vaše potřeby, touhy, sny, vzpomínky, konflikty, dilemata… Mluvte klidně o všem, co se ve vás děje a co vás napadá. Zajímá mě to a společně se budeme snažit tomu porozumět. 

 

Na sezeních si budu všímat i toho, co se děje v danou chvíli – jak situaci chápete, jak ji prožíváte na emoční i tělesné rovině. To vše má stejnou váhu a je to důležitý zdroj informací o tom, jak fungujete ve svém životě mimo terapii a ve vašich vztazích. Stejně tak si budu všímat i svých reakcí a budu vám nabízet různé mé postřehy, metafory, nápady, obrazy. 

 

Někdy budu mlčet, abych vám dala více prostoru, někdy vám navrhnu kreativní experiment nebo terapeutickou techniku, která vám umožní nahlédnout na vaše potíže z jiného úhlu nebo si vyzkoušet nové chování či reakci. Je vždy na vás, zda do toho půjdete, respektujte své vlastní tempo a hranice. Věřím, že už teď máte všechny nezbytné schopnosti k tomu, abyste vyřešili své potíže a s mou pomocí je můžete objevit a začít používat.

Po objednání na konkrétní termín se setkáme buď naživo v mé konzultační místnosti nebo online ve virtuální místnosti. Na sezení budeme přítomní pouze my, tedy já jako terapeut a vy jako klient. Na začátku se vám představím a dám vám prostor pro to, abyste mi řekl/a, co vás ke mně přivádí, jaké máte potíže a co ode mne očekáváte. Já vás seznámím s tím, jak pracuji a jaké jsou podmínky spolupráce. Na základě toho se domluvíme, co dál. 

 

Pro navázání dobrého terapeutického vztahu je velmi důležité, abychom si lidsky „sedli“, byli si vzájemně sympatičtí. Dejte si na to čas, nemusíte se rozhodnout hned při prvním setkání, ale klidně až na druhém, třetím. Když se shodneme na tom, že se spolu budeme pravidelně setkávat, uzavřeme ústní dohodu (kontrakt), na čem spolu budeme pracovat a jak často budou sezení probíhat. Většinou se po několika sezeních k této dohodě vracíme a všímáme si, jak jste se v řešení vaší situace posunul/a.  

Jak často budou sezení probíhat, je individuální, záleží to na povaze vašich potíží i časových možnostech. Většinou se zpočátku setkáváme jednou týdně, maximálně jednou za dva týdny (jiné to je v případě párových či rodinných sezení, kdy se setkáváme obvykle v třítýdenních intervalech) a v průběhu času je možné sezení rozvolňovat. 


Pokud přicházíte s dílčí otázkou nebo úzkým konkrétním tématem, spolupráce může trvat přibližně pět až patnáct setkání. Pro hlubší osobnostní témata a změny je třeba počítat s delší dobou v řádu měsíců či let.


Pokud uvažujete o ukončení terapie, mluvte o tom na sezení. Je důležité dát uzavírání naší spolupráce čas.